14 februari 2019
Bokslutskommuniké
januari - december 2018

8 maj 2019
Delårsrapport samt årsstämma
januari - mars 2019

15 augusti 2019
Delårsrapport
januari - juni 2019

14 november 2019
Delårsrapport
januari - september 2019

12 februari 2020
Bokslutskommuniké
januari - december 2019