12 februari 2020
Bokslutskommuniké
januari - december 2019

7 maj 2020
Delårsrapport samt årsstämma
januari - mars 2020

18 augusti 2020
Delårsrapport
januari - juni 2020

10 november 2020
Delårsrapport
januari - september 2020

18 februari 2021
Bokslutskommuniké
januari - december 2020