För att uppnå vår vision har följande delstrategier utarbetats:

  • Fokus på kundernas framgång
  • Mix av produkter, tjänster och lösningar
  • Innovativa lösningar för en ny värld
  • Små till stora lösningar
  • Geografisk närhet
  • Ett integrerat och enhetligt Novotek