Att på marknaderna i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland vara en ledande distributör av produkter och lösningar inom industriell IT och Automation.