Hur mycket energi gör din produktion av med?

Tillverkning och produktion gör ofta av med en hel del energi. Många anläggningar används dessutom dygnet runt. Företag känner till kostnaden för energikonsumtion, men de vet inte hur den fördelas och hur man hittar möjligheter till att minska den. Studier har visat att i produktionsmiljöer kan man spara så mycket som 25% av sin energikostnad.

lösningar för energiövervakningHur effektiv är din produktion ur energisynpunkt? För att kunna styra energianvändningen måste man först mäta. Dessa mätningar måste sedan slås ihop med dagliga, veckovisa och månadsvisa värden. Men - vår lösning gör mer och kan även jämföra energiåtgången per skift, produkt och order.

Vad erbjuder vår lösning inom energiövervakning?

Vårt erbjudande inom energiövervakning ger dig:

 • Direkt överblick av din energianvändning per område, produktionslinje och/eller maskin
 • Energikostnad per tillverkad produkt
 • Leder till en mer energisnål produktion
 • Mer precisa kostnadskalkyler
 • Bättre energipriser genom förutsägbarhet
 • Möjlighet att mäta CO2 och larma

Resultat av energiövervakning i praktikenVy resultat av energiövervakning

 • Genom att Implementera vår EMS-lösning har våra kunder uppnått följande resultat:
 • Minskad energiåtgång på 25 %
 • 4 % ökad vinst i medeltal
 • Kostnadsreduktion på 7 % i medeltal

En typisk kund tjänar in investeringen i vårt energiövervakningssystem på mindre än 1 år!

Vill du ha mer information kring EMS?

Novotek hjälper gärna dig med en effektiv EMS-övervakning. Med en gratis “Quick Scan” kan vi analysera din infrastruktur och ge dig en genomförandeplan och ett kostnadsförslag. Kontakta en av våra säljare på tel 040-31 69 55 för ett möte eller sänd ett e-mail till info@novotek.com.

Fri konsultation

Fri konsultation för att;

Informationspaket

Här kan du ladda ned ett komplett informationspaket om Energiövervakning:


 
Informationspaketet innehåller:

 • white papers
 • reference stories
 • application screenshots