Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med våra specialister, fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

High Performance HMI:er för en bättre operatörsmiljö

Novotek kan hjälpa dig att implementera High performance HMI-principerna i HMI/SCADA-lösningen.

Vad är High performance HMI?

Vad är High performance HMIUnder de senaste 30 åren har SCADA/HMI utvecklats från väggar fyllda med olika instrument till högupplösta skärmar med extrem skärpa och ljusa färger, och även mycket kraftfulla HMI-designverktyg som kan simulera 3D, animationer, skuggor och allt annat som kännetecknar spelindustrin. Anledningen till att man utvecklade High performance HMI-strategin var att utseendet och känslan från spelvärlden inte ger den rätta miljön för att snabbt reagera på förändringar i processen. Nedan hittar du några förklaringar till vad High performance HMI är, vilka funktionerna är och vad resultaten blir.

Lär dig mer om HMI/SCADA

Före och efter

Om du tittar på exempelskärmarna kan du se skillnaden mellan ett ”normalt” HMI och ett där man har tillämpat principerna för High performance HMI. Huvudprincipen är att det som fungerar inte ska sticka ut, så den gröna färgen på en fungerande pump är felaktig. De milda färgerna har som syfte att visa status utan att dra uppmärksamheten till sig. Detsamma gäller för användningen av scheman där man visar ”hur allt hänger ihop”, som i många fall är gjorda ur ett tydligt ingenjörsperspektiv snarare än ur operatörers perspektiv. Allt för att undvika sådant som gör bilderna röriga eller svårlästa. Operatörsskärmarna ska vara utformade för operatören och inte för alla som är intresserade av att förstå processen. En annan sak som också är vanlig idag är användningen av text och siffror för visning av data och för att förklara saker. Dessa bör oftast omvandlas till grafiska objekt som är väldigt mycket lättare att förstå – jämför bara en digital och en analog klocka. Du kan se tiden på den analoga klockan utan att titta efter ordentligt!

Visa värden och trender

En av de viktigaste delarna i alla HMI:er är värdena för olika parametrar, särskilt när saker och ting börjar gå fel. Förmågan att se vad som händer och att fatta beslut handlar om att skapa en överblick och kan tolkas av operatören på snabbast möjliga sätt. Därför är, som vi förklarade ovan, analogt den rätta vägen! Men att bara presentera siffror med analoga mätare löser inte hela problemet, knepet är att tillhandahålla så mycket innehåll som möjligt. En viktig del i detta är att visa trender så ofta som möjligt! Trender berättar var vi har varit, vart vi är på väg och även med vilken hastighet förändringen sker. Tillsammans med sammanhang om vilka värden som är bra och dåliga ger det alla en bra överblick på bråkdelen av en sekund.

Struktur och hierarki

Det är viktigt att design och färger är mjuka och att skärmen ger rätt sammanhang, men det är lika viktigt att HMI-hierarkin är strukturerad och genomtänkt. Tanken bör vara att ha en navigeringsstrategi som är lätt att förstå och som är gemensam för hela SCADA/HMI:et. Antalet nivåer kan naturligtvis förändras, men innehållet på varje nivå bör vara av samma typ och på samma detaljnivå.

Utvärdera din HMI/SCADA strategi

Hur långt har du kommit med ditt HMI/SCADA? När man börjar tillämpa principerna för High Performance HMI använder man en gradering från F (lägst) till A (högst). Kriterierna för att flytta mellan dessa klasser kan vara svåra att uppnå, men tyvärr når de flesta inte ens ett E, där kriterierna är följande:

· Operatörerna tycker att det är enkelt att hålla reda på processen under normala förhållanden
· Operatörerna är säkra på att de på ett effektivt sätt kan övervaka onormala och rubbade förhållanden i processen
· Vid onormala eller rubbade förhållanden kan operatören hålla reda på processen genom att endast använda HMI:et. - behöver inte titta på flera skärmar, i loggböcker, i manualer osv.

När du tillämpar de grundläggande reglerna för High Performance HMI kan du komma vidare i den här processen och det ger resultat.

 

Några resultat av att använda High Performance HMI-principer

Du kan uppnå otroliga resultat, och som du ser finns det mycket att vinna på detta. En femfaldig ökning av upptäckten av problem innan larm startas är mycket bra. Dessa data bygger på verkliga kundupplevelser där du kan se att bytet har resulterat inte bara i kortare svarstider utan även i att mindre tid läggs på att lösa problemet.

Upptäcka onormala situationer innan larm startas = femfaldig ökning

Framgångar i hanteringen av onormala situationer = 37 % jämfört med referensscenariot

Tid det tar att slutföra uppgifter på grund av onormala situationer = 41 % minskning

Stödåtgärder för att vägleda operatörer

I många fall finns det rutiner som måste följas både i start/stoppsituationer och vid förändrade förhållanden. Dessa finns ofta i mappar och måste hittas innan de kan användas. Ett viktigt steg i utvecklingen av High Performance HMI är att stödja dessa manuella steg så mycket som möjligt. Med de nya verktygen för att hantera rutiner och arbetsflöden kan dessa integreras i HMI:et, och du kan uppnå den totalt integrerade miljön som du inte kunde uppnå för några år sedan.

Hämtningsbara filer

Brochure - GE: Decrease your HMI/SCADA risk

Decrease your HMI/SCADA risk. Key steps to minimize unplanned downtime and protect your organization.

Referens - Grycksbo Paper

Grycksbo har arbetat med informationssystem i årtionden, då det är viktigt för deras process att kunna se historik och trender i data.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Improve operational productivity by driving decision support with High Performance visualization.

Handbook - The High Performance HMI Handbook

The High Performance HMI Handbook is the first and only comprehensive book containing the best-practice principles for assessing, designing, and implementing proper process control Human-Machine Interfaces (HMIs).

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Låt oss berätta mer!

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy