Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med våra specialister, fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

HMI/SCADA för vatten och avlopp

Novotek har levererat HMI/SCADA-lösningar som bygger på iFIX till vattenreningsanläggningar i alla våra länder sedan 90-talet.

En HMI/SCADA-lösning att bygga vidare på för framtiden

hmi scada water

Styr- och övervakningssystem för vatten och avlopp har sina särskilda utmaningar på grund av den geografiska utbredningen och de allvarliga konsekvenserna om systemet går sönder. Sedan slutet av 1980-talet har Novotek levererat en lösning inom detta område som drar nytta av flexibiliteten i HMI/SCADA iFIX som vi bygger vår vattenreningslösning på. Nu efter nästan 30 år levererar vi fortfarande avancerade HMI/SCADA-system med en modern design och känsla - och utifrån de senaste rönen inom HMI-design och larmkonfiguration.


Lär dig mer om HMI/SCADA

Innovativ och flexibel operatörsmiljö

Användarmiljön i Proficy iFix har nästan obegränsade möjligheter. Den kan naturligtvis användas som tjock klient (iClient) och tunn klient (iClient TS) på en dator men har alla nya möjligheter för webbklienter i alla webbläsare (Webspace) samt program för Apple och Android (Proficy SCADA). Det senaste tillägget är möjligheten att använda en vy över tillgångar och nyckeltal för installerad utrustning för att bläddra bland tillgångarna, vilket resulterar i en ännu snabbare användarupplevelse (Proficy Mobile). För att möjliggöra en snabb implementering levereras en fullständig bild- och objektstruktur med vår bildstruktur, där bland annat flera skärmar och objektbiliotek för alla vanliga objekt, som pumpar, ventiler, regulatorer och fläktar, är klara att användas. Men fortfarande är en av de viktigaste funktionerna möjligheten att göra ändringar direkt i alla delar av installationen utan att behöva gå offline. Proficy iFIX har också allt som krävs för redundans.

Flexibel kommunikation

Våra lösningar bygger på Proficy iFix som är ett av de vanligaste SCADA-systemen i vattenreningsverk. En av de viktigaste funktionerna i ett sådant system är förmågan att kommunicera med en rad olika utrustningar och system. Vi har tusentals drivrutiner och några av dem är mer specialiserade på vattenreningssegmentet. Till exempel har vi uppringd kommunikation med pumpstationer, kontrollstationer för tryck och vattentorn. Vi har också standarddrivrutiner för kommunikation för de flesta vanliga tillverkare av pumpstationsutrustning som ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmeter och många andra.

Larmhantering för snabbare beslut

Proficy iFIX har ett av de bästa och mest avancerade larmsystemen i SCADA-världen där larm från central och yttre utrustning som pumpstationer, tryckregulatorstationer osv. samlas in, lagras och presenteras. Larm kan grupperas, prioriteras, och vidarebefordras till alla typer av enheter. Novotek har moduler för avancerad larmhantering via e-post, SMS, telefon, webben och mobilappar. Du kan även bekräfta larm och styra anläggningen, allt genom verksamhetsstyrning i realtid där varje användare kan arbeta i valfri plattform. Novotek har även moduler för analys av och rapportering om larm för bättre och snabbare larmhantering.

Dataloggning för att lagra historiken

En annan viktig del av en HMI/SCADA-lösning för vattenreningssegmentet är lagring av historiska data och trender. Proficy-lösningen innehåller ett komplett utbud av funktioner för detta, och om du har begränsade behov finns alla funktioner du behöver för att logga flöden, nivåer, tryck, temperatur och energi i Proficy iFIX. Men om du behöver fler funktioner och kanske har en stor anläggning finns Proficy Historian som kan hantera ett obegränsat antal signaler. I båda fallen är lagring och insamling av data oerhört effektiv, snabb och skyddad mot datamanipulation och avbrott i insamlingen. När data lagrats är det lätt att integrera dem i HMI-lösningar som trender eller tabeller som bygger på rådata, min- eller maxvärden eller något av de andra sex sätten att hämta data från lagring. Novotek har ett av de bästa trendverktygen för avancerade användare och även funktioner för uppspelning av alla händelseförlopp, där alla baseras på lagrade data.

Intuitiv rapportering för alla behov

Rapportering är också en viktig funktion i ett HMI/SCADA-system i avloppsreningsverk. Novotek har levererat rapporteringsfunktioner på många sätt genom åren men nu har vi valt att standardisera efter Microsoft Reporting Services, och vi har en färdig lösning för både reningsverk och pumpstationer. Paketet innehåller en uppsättning rapporter som är färdiga att användas och relevanta för alla avloppsreningsverk, reningsverk och vattenverk. Det finns en portal där rapporterna genereras och där tidsintervall lätt kan ändras från månader till veckor hela vägen ner till minuter och upp till år. Novoteks rapporteringslösning heter Novotek Report Plus och hjälper dig med underhåll av rapporterna samt distribution av rapporter till olika personer i organisationen.

Integration med andra system

Alla vattenreningsanläggningar behöver andra system, till exempel underhållssystem, labbsystem, fastighetsförvaltningssystem, kameraövervakningssystem osv. Alla dessa typer av system kan integreras i HMI/SCADA-systemet för enklare åtkomst eller för initiering av aktiviteter i andra system. Detta är möjligt då Proficy iFIX har en omfattande uppsättning av integrations- och inbäddningsfunktioner som möjliggör sömlös integration med andra system.

Nätsäkerhet och SCADA

Vatten är en av de viktigaste infrastrukturerna i våra samhällen, och därför är det viktigt att se till att inga obehöriga kan få tillgång. Av den anledningen skyddas alla delar av Proficy iFIX av stark kryptering i enlighet med EU:s och Amerikanska regler. Användarautentiseringen kan integreras helt med din vanliga Active Directory och du kan också överlagra den på användargrupper och åtkomstnivåer till alla delar av Proficy iFIX-systemet. Eftersom säkerheten för all viktig infrastruktur är ett växande bekymmer för alla länder har GE lagt ner mycket arbete på att säkra alla sina produkter och kommer att fortsätta att göra det.

Hämtningsbara filer

Broschyr - VA Rapportering med ReportPlus

Rapporteringsmodulen ReportPlus är en produkt som gör det möjligt att enkelt följa upp de regler och nyckeltal som finns i dagens vatten och avloppsanläggningar. Det kan gälla kemikalieförbrukning, producerade mängder, drifttider eller energianvändning.

Referens - Herning Vand

“Big Data” har blivit ett modeord och alla är överens om att det lönar sig att utforska stora datavolymer. Herning Vatten har investerat i en avancerad kalkylator, vilket kan hjälpa till att tolka deras processdata och redan i det första projektet fann de värdefull kunskap.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Improve operational productivity by driving decision support with High Performance visualization.

White paper - Alarm Response Management by GE

At best, too many alarms can be a nuisance and deter productivity. But uncommon alarms requiring the correct emergency response can be dangerous, and even detrimental to your organization and customers.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Låt oss berätta mer!

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy