Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med våra specialister, fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Industrial Data Provider

Tillhandahåller produktionsdata till önskat BI-verktyg typ QlickView eller Microsoft Power BI.

Gör produktionsdata tillgängliga för alla i organisationen

 

Industrial Data Provider

 Har du ett bra analysverktyg för BI?

Många har det, men de flesta saknar kopplingen till den information som finns i produktionen. Utmaningen är att hitta processdata, samla in den och omvandla den till värdefull information så att den kan användas tillsammans med annan finansiell information från ditt ERP. Lösningen är IDP (Industrial Data Provider) från Novotek som på ett innovativt, enkelt och snabbt sätt tar dig hela vägen från givaren till BI-verktyget! Lösningen bygger på kärnprodukterna från General Electric (GE), företaget som definierade industriellt internet. GE erbjuder en avancerad lösning för Big Data.

Lär dig koppla industridata till ditt verktygTilltron i datan...

Siemens och andra stora tillverkare i världsklass sätter sin tilltro i datan och möjligheten att analysera den snabbt och enkelt.

Ulf Friberg, Projektledare, AAK

Utmaningen med korrekt data

Fina presentationer är ingenting utan korrekt data. Insamlande, transport, modellering och transformation är de lager som säkerställer att data kan bli information. De flesta analysverktyg är bra på visualisering, men är sämre på att hämta ut data från processen samt validera så att informationen är korrekt. Det är därför IDP-lösningen från Novotek är ett utmärkt verktyg för att lösa alla problem med dålig data och orealistiska värden, och då har vi inte ens börjat prata om att överföra data till analysverktyget. Alla steg du måste göra innan du kan börja använda informationen i analysverktyget är det som gör Novoteks IDP-lösning unik. 

Datainsamling

Insamlande av data är en utmaning I sig själv, först skall man ha rätt protokoll för att tala med apparaten och sedan skall man överföra denna data säkert och garantera att allt kommer fram. Detta löser industrial data provider.  Grunden för insamlingsdelen är kommunikationsplattformen KepwareEX som innehåller många kommunikationsprotokoll av typen OPC server för kommunikation mot tusentals olika system, allt från enkla energimätare till komplexa produktionssystem. Tidsstämpling är en viktig funktion för att säkra händelseförloppet, och självklart säkras kommunikationen med hög säkerhet och även skydd mot dataförluster.

 

Lagring

Att lagra är billigt och enkelt men att lagra rätt är svårt. Historian från GE lagrar 20 miljoner punkter på en halv sekund. Den gör detta är på en gång komprimerar allt och kan dessutom returnera data snabbt.

Att lagra data kan verka enkelt i dag när en terabyte data kostar mindre än 100 dollar (cirka 700 kronor), men den stora utmaningen är inte att lagra data utan att lagra dem snabbt, och se till att rätt data lagras med rätt upplösning. Tekniken som används i IDP-lösningen är avancerad, och mer än 20 miljoner punkter kan lagras per halv sekund utan att det är några problem att få åtkomst till data samtidigt. Proficy Historian från GE är kärnkomponenten och används idag i tusentals industrier över hela världen.

Omforma rådata till användarvänlig information

Avlämning av data sker i för IT känt interface i form av SQL server. Detta gör även att man har tillgång till alla verktyg i SQL server för att hantera data som kommer ut.


När du har sparat undan rådata kommer nästa utmaning: Är de klara att användas och hur överför jag dem till mitt analysverktyg? Den senare delen är enkel – du ska naturligtvis använda en enkel och standardiserad metod! IDP-lösningen levereras med ett standard SQL-gränssnitt som alla med grundläggande SQL-kunskaper förstår. Men ofta är data inte redo att användas. Det kan handla om energimätare som måste summeras före användning eller flera mätare med olika skalor som du vill jämföra. Allt detta sköts av IDP-lösningens konverteringslager.

Till sist: Utnyttja datan maximalt!

När väl data är i ditt verktyg kan du börja arbeta med dem som du brukar och analysera och gräva djupare.

Nu när du har samlat in och löst allt detta är du äntligen framme vid målet: Att använda informationen. Hitta nya sätt att effektivisera, få mindre spill eller hitta ett nytt sätt att spara energi på. IDP-lösningen från Novotek är det enklaste sättet att överföra data till ditt analysverktyg!

Mer information om tekniken bakom

Industrial Data provider består av ett antal produkter från världsledande leverantörerna GE, Kepware samt komponenter från Novotek. IDP-lösningen från Novotek är kopplad till Proficy-produkterna från GE. Allt detta är möjligt tack vare GE Predix-kärnprodukten Proficy Historian som säkerställer att all data kan samlas in på ett snabbt, säkert och tryggt sätt, även via internet och genom brandväggar. Historian har en enorm kapacitet och är skalbar, från 50 värden upp till 20 miljoner så kallade taggar. Alla dessa kan du uppdatera och spåra i en otrolig hastighet. I lösningen är även, som tidigare nämnts, KepwareEX-kommunikationsprogrammet en central komponent som gör att det går att ansluta mer eller mindre alla typer av produktionssystem.

Hämtningsbara filer

White Paper - Industrial Internet Insights report

Executives of industrial companies are well aware of the potential power and source of value of the Industrial Internet, according to new research from GE and Accenture.

Customer Story - Cascades Tissue Group

Green Paper Producer gets even greener through Data-Driven Initiative Powered by Kepware’s Communication Platform.

Product Sheet - GE Proficy Historian Analysis 6.0

For owners and operators of industrial equipment and processes, GE’s Industrial Data Management (IDM) solution provides a more holistic view of industrial data to better support business decisions across the enterprise.

Product Sheet - GE Proficy Historian

At the core of GE’s Proficy software platform, Proficy Historian provides a high-performance foundation for enterprise-class solutions.

Data Sheet - Industrial Data Provider

The Novotek solution IDP makes it easy to use important process and production data when alayzing the overall plant performance.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Låt oss berätta mer!

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy