Beskrivningar och förklaringar till Internet of Things (IoT), IIoT och 
industri 4.0

Vad är Internet of Things(IoT), Industrial Internet of Things(IIoT), Industri 4.0 och Industrial Internet och hänger de ihop?

Termen Internet of Things (IOT)

iot

Termen Internet of Things uppkom i början av 2000 talet när internet exploderade och tankesmedjor försökte se nästa steg efter det vanliga internet eller som de definierade det: Internet of People. Idéen var att efter ett tag skulle kostnaderna för uppkoppling och hårdvara minska ytterligare, och till en nivå där man kunde koppla upp vad som helst. Vi är där nu när kostnaderna för 4G och snart 5G kopplingar och fritt WIFI på många platser och för att inte tala om kostnaderna för hårdvara som fortsätter att följa Moores lag. Efter den ekonomiska krisen 2008 startade många företag program för att bli mera effektiva och återkomma tillbaka till en produktivitetsökning som på det tidiga 2000 talet. I realiteten har man från 2000 till 2019 gått från en årlig ökning av produktivitet från 4-5% ner till 1-2% och detta drev bolag som GE till att försöka hitta nya vägar. I GEs fall har de formulerat något som innebär att de skall bli "digital industrial" och som går ut på att använda just uppkopplade maskiner och fabriker för att bli mera effektiva.

Internet of Things (IoT) och Industrial Internet of Things (IIoT)

IoT beskrivs ovan som en ide från början av 2000 till att idag vara en verklighet. Redan 2010 fanns det fler uppkopplade maskiner än människor med totalt 10 miljarder uppkopplade saker och man räknar med att 75 miljarder skall vara uppkopplade 2025. Den första vågen av IoT var mer en rebranding av fjärruppkopplingen snarare än det nya sättet att tänka. Men IoT handlar om så mycket mera och inbegriper byte av affärsmodeller och sätt att i grunden arbeta och interagera. I den nya tidens nätverk talar inte bara maskinerna med användarna utan sinsemellan. I sådana nätverk uppkommer helt nya tjänster och nya sätt att ta betalt vilket i sin tur leder till ännu fler möjligheter. Termen Industrial Internet of Things(IIoT) var en term som uppfanns av en grupp av stora USA-baserade bolag, bland dem GE. Idéen var att särskilja mellan konsumentfokuserad IoT och mera industriella B2B applikationer av IoT. Värdet av dessa B2B applikationer spås vida överstiga konsumentapplikationerna inom några år.

Läs mer om Internet of Things på Wikipedia >>

Industrial Internet och Industri 4.0

industry 4.0

Industrial Internet uppfanns som term av GE tillsammans med ett antal stora USA baserade bolag för att formera en vision kring digitaliseringen för de kommande 20 åren.

På en gång gjorde Siemens likadant i Tyskland tillsammans med bland annat tyska staten och ett antal företag. Detta initiativ fick namnet Industri 4.0 och är i grunden i princip det samma, men med ett mera europeisk fokus på tillverkning som är starkt i Tyskland. 

Det grundläggande målen är det samma i bägge: samla in data från maskiner och sedan analysera denna och visa den för användare som då kan fatta bättre beslut. Industrial Internet är lite mera utrustning och ”fleet fokuserat” medan Industri 4.0 är mera övergripande tillverkningsfokuserat. Namnet Industri 4.0 kommer av de i dagligt tal tre tidigare industriella revolutionerna, först ångan på 1800 talet, elen i början av 1900 talet och sedan datorerna under 1970 talet. 

Vad kan IoT ge?

Värdet som det ger kan komma i många former men det mest avgörande är mobilitet. Möjligheten att titta, analysera och agera oavsett var du befinner dig ger dig enorma tidsvinster. Bara detta spås ge otaliga miljarder i rationaliseringar. Nästa steg är att använda datan som samlats in och se mönster mellan maskiner, människor och system och dra slutsatser kring detta. Detta kallas ofta för BIG DATA och kan även detta resultera i stora vinster. Det kan till exempel röra sig om att analysera det optimerade sättet att köra ett tåg på en bana och sedan ge råd till lokföraren. Den sista delen handlar om att dela - men inte mellan människor. När man tillåter systemen och maskinerna själva dra slutsatser och ändra och uppgradera sig kommer hastigheten i förändringen att accelerera något enormt. Ett enkelt exempel är att kanske din uppkopplade tvättmaskin ser när kostnaderna för el och vatten gör det optimalt att tvätt. Låter kanske konstigt idag men kommer att vara en realitet inom några år.

IOT