Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med våra specialister, fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Förklaring till de sex stora förlusterna eller
”Six Big Losses”

Ett av huvudmålen med TPM och OEE program är att reducera och/eller eliminera det som kallas Six Big Losses.

 

Koppling mellan Six Big Losses och OEE/TAK

Koppling mellan Six Big Losses och OEE/TAKEtt av huvudmålen med TPM och OEE program är att reducera och/eller eliminera det som kallas Six Big Losses – de vanligaste orsakerna till effektivitetsförluster inom tillverkning. I tabellen nedan listas ”Six Big Losses” och hur de är relaterade till faktorerna i OEE beräkningen.

 

Lär dig mer om OEE/TAK här

Hantering av Six Big Losses

Nu när vi vet vilka de Six Big Losses är och lite om vilka händelser som bidrar till dessa kan vi fokusera på sätt att övervaka och åtgärda dem. Kategorisering av data gör förlustanalysen enklare att följa upp och om den sker i realtid blir det ännu enklare.

Haverier

Eliminering av oplanerade Stopp är kritiskt för att förbättra OEE. Andra OEE faktorer kan inte förbättras om tillverkningen är nere. Det är inte bara viktigt att veta hur mycket Stopptid tillverkning har, och när, utan även ha möjlighet till att registrera den förlorade tiden samt orsak till stoppet (detta brukar göras via Orsakskoder). När man sedan har data kring Stopptid och Orsaker kan Felträdsanalys användas för att hitta och hantera de största förlusterna först och sedan arbeta sig nedåt.

Omställningar

Omställningstid (ställ- och justeringstid) mäts generellt som tiden mellan den senast korrekt producerade enheten till den efter uppställningen första korrekta enheten producerats. Detta inkluderar ofta större injusteringar och/eller uppvärmningstider för att uppnå ett korrekt produktionsresultat där enheterna uppfyller kvalitetskraven.
Mätning av Omställningstid är viktigt för att reducera denna typ av förlust. Många företag använder kreativa metoder för att reducera omställningstiden. Det kan röra sig om uppställningsvagnar med alla verktyg och delar som behövs för bytet på ett ställe, till märkta och uppsatta inställningar så att huvudinställningarna kan göras snabbt, eller användandet av prefabricerade specialjiggar.

Mikrostopp och reducerad hastighet

Mikrostopp och Reducerad Hastighet är de mest svårhanterade delarna av Six Big Losses att mäta och övervaka. Cykeltidsanalys används för att hantera denna typ av förluster. I de flesta tillverkningsprocesser måste man införa automatisk datainsamling för att kunna mäta cykeltiden, detta eftersom cyklerna är snabba och upprepande som är omöjliga att mäta manuellt.
Genom jämförelse mellan alla genomförda cykler mot den Ideala Cykeltiden och genom matchning av data mot en Mikrostoppsnivå och en Reducerad Hastighetsnivå får man automatiskt ut och kategoriserat alla felaktiga cykler. Orsaken till att man behandlar Mikrostopp och Reducerad Hastighet var för sig är att grundorsaken oftast är väldigt olika, som man kan se i tabellen på föregående sida.

Kassation och omarbetning

Kassation och Omarbetning är delade eftersom grundorsaken till fel ofta är olika. Enheter som kräver extra arbete för att bli godkända skall klassas som kasserade. Spårning av när kassation sker under ett skift eller arbete kan hjälpa till att hitta den underliggande orsaken och ofta hittas underliggande mönster.
Ett Six Sigma program har ett övergripande mål att uppnå en kassationsnivå som är lägre än 3,4 kasserade enheter per miljon enheter. Detta används för att fokusera på målet att uppnå “nästan perfekt” kvalitet.

Hämtningsbara filer

Broschyr - En snabbguide till OEE

En snabbguide för folk i farten. OEE hjälper till att reducera komplexa problem till enkel och lättöverskådlig information.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy

Låt oss berätta mer!

Fyll i formuläret nedan eller ring vår säljsupport +46 (0)40 31 69 55.

Härmed godkänner jag Novoteks personuppgiftspolicy