Online Produktionsrapportering

Idag har många stora krav på sig att leverera korrekta och uppdaterade process och produktionsrapporter. Kraven kommer från myndigheter, produktionsledning men även från driftspersonalen.

Vy för produktionsrapportering

Fördelar med online produktionsrapportering
•    Alla har tillgång till den data de behöver för att utföra sitt dagliga jobb, i det format man önskar
•    Genom att ta bort manuell sammanställning får man snabbare återkoppling och mer korrekt data
•    Alla jobbar med enhetlig data
•    Alla kan få tillgång till rapporter genom en webbaserad lösning


Fördelar med Novoteks produktionsrapportering
Novoteks erbjudande är en beprövad lösning för flera branscher med standardrapporter och mallar vilket möjliggör en snabb och säker implementation. Andra egenskaper är:
•    Öppen, tillförlitlig och automatisk insamling av data från processystemen
•    Integration av befintliga PLC, DCS, SCAA, HMI eller SQL-baserade system
•    Kraftfull aggregering som ger er rätt data i rätt sammanhang
•    Öppen och flexibel rapportdesign ger möjlighet att få de rapporter du önskar
•    Interaktiv och lättanvänd rapportklient
•    Baserad på standardprodukter från General Electric och Novotek vilket ger en framtidssäker lösning
•    Baserad på bransch och IT-standarder som OPC, SQL och Reporting Services


Beprövad lösning

Novoteks lösning för produktionsrapportering är en öppen och flexibel lösning som kan användas i alla branscher. Stora kunder har normalt en kombination av nedanstående behov:


Vatten och Avloppvy för produktionsrapportering avlopp
•    Processrapporter från vatten och avloppsverk inkl. energiåtgång
•    Balansrapporter för inkommande och utgående ex renvatten eller processvatten
•    Rapporter för labbvärden kombinerat med processvärden
•    Pumpstationsrapporter inkl. drifttid, starter, bräddningar etc
•    Nederbördsrapporter
 
Läs mer om produktionsrapportering inom vatten och avlopp här>>
 Produktionsrapportering - Vatten och Avlopp

 

Energianläggningarvy produktionsrapportering energi
•    Produktionsrapporter inkl beräkning av energi
•    Anläggningsutnyttjande för produktionsenheter

 

 

 

Livsmedelproduktionsrapportering livsmedel
•    Balansrapporter för energi, vatten, ånga och tryckluft. Full support för att hantera mätare/räkneverk
• Normera mot produktion ex energianvändning per ton producerad mängd
• Batchrapporter med integration av processvariabler, energiåtgång, förbrukningar och alarm inkl. jämförelse mellan batcher/satser
•    Tillverkningscertifikat
 
 
Papper och Massa
•    Produktionsrapporter med energi per ton producerat papper
•    Anläggningsutnyttjande för produktionsenheter
 
Järn och Stål
•    Körningsrapporter med integration av processvariabler, energiåtgång, förbrukningar och alarm
 
 
 

Du har allt att vinna på att välja Novoteks lösning för Online Produktionsrapportering!