GE har precis släppt Service Pack 3 till GE Historian 7.0

Nyheterna i Historian 7.0 SP3 är följande:

  • Förenklad installation (Single Server install)
  • Möjlighet att flytta favoriter
  • Gemensam säkerhetsmodell
  • Gemensam licenshantering 

 

Med det nya installationsskriptet blir det mycket enklare att installera Historian. Om man inte har för avsikt att installera en speglad Historian-lösning är det enklast och snabbast att göra en så kallad "single server install"

Med Historian 7.0 SP3 erbjuds möjligheten att dela favoriter från en Historian till en annan med hjälp av export/import funktionalitet som finns med i Web Trend klienten. Den exporterade filen är en JSON fil som kan modifieras via en extern applikation som Notpad eller liknande. När importen är gjord måste taggarna finnas i Historian innan favoriterna kan användas.

Med Historian 7.0 SP3 har vi kombinerat UAA/LDAP säkerhetsmodellen med befintlig Historian säkerhet för att få en strukturerad användarupplevelse i Web Admin och Web Trend klienten

Med SP3 kommer Historian med 10 data stores och SCADA buffer. Detta är en uppgradering från tidigare versioner där det fanns 5 data stores för standard Historian och 1 för "Historian for SCADA"

  

Den nya Web Trend klienten är helt HTML5 baserad och kräver därför inte någon installation utan kan köras i vilken HTML5 kompatibel webbläsare som helst
I SP2 introducerade vi möjligheten med att skapa egna favoriter
Favoriterna lägger sig i navigationsträdet till vänster.
Favoriterna innehåller information om tider, pennor, färger, filter, taggar i Historian m.m.
I och med SP3 kan man nu exportera favoriterna
De exporterade favoriterna kan sedan skickas till en användare via E-mail där denna kan använda favoriterna
Web Trend klienten är tillgänglig för Historian standard och Enterprise-installationer

 

  

 

 Bilderna är från Web Trend Klienten samt från Web administratorn