Vi har glädjen att informera att KEPServerEX® Version 6.1 har släppts! Denna version omfattar bl.a. "Operational Intelligence" samt snabbare konfigurering och knytningar till Industrial Internet of Things (IIoT) lösningar

Det har även kommit en ny Siemens Plus Suite.

Uppdatering av OPC UA klienten och ny  Siemens Plus Suite:
Få tillgång till PLCer med inbyggd OPC UA server, inkluerar Siemens S7-1500 plcer och nästa generations B&R utrustning. Uppdateringen av OPC UA klienten inkluderar support för OPC Nano profilservrar och komplexa datatyper. I Siemens Plus Suite kommer dessa förbättringar även att omfatta "Siemens-godkända" OPC UA for tredje-parts kommunikation till S7-1500 PLCer

Uppdatering av API
Man kan nu konfigurera KEPServerEX IoT Gateway remote. Uppdateringen inkluderar också tillgång till händelseloggen utan konfigurationsklienten

Mitsubishi Ethernet driver och Omron NJ Ethernet uppdateringar:
Modifiera "read block sizes" och "group writes" i Mitsubishi Ethernetdriver, möjliggör snabbare läsning och skrivning. Mitsubishi drivrutinen supportar nu fullt ut L och QnA serien. Omron NJ Ethernet har även fått bättre läsprestanda och support för NX serien

Förbättrad ThingWorx® och KEPServerEX integration:
Nu är det enklare än någonsin att koppla samman KEPServerEX-taggar med "Things" i Thingworks. Uppdateringen innebär också att Thingworks användare, snabbat och enkelt kan hämta data från KEPServerEX


Bilderesultat for kepserverEX