Med iFix flexibla arkitektur är det enkelt att integrera Google Maps för att visualisera sina geografiskt utspridda byggnader, pumpstationer eller andra enheter som man övervakar.

 Från iFix kan man förflytta sig till ett förutbestämt område i Google Maps för att enkelt kunna se sina övervakade objekt.

Om man har många objekt inom ett litet område så grupperar man ihop dessa markörer med en samlingsmarkör som visar antalet objekt som finns i området

 

När man zoomar in kommer de samlade markörerna att visas som separata markörer i kartan.

Om man sedan vill kan man välja en markör i Google Maps  och sedan hoppa till en iFix bild som är associerad med markören i Google Maps

 Associerad bild