GE Web HMI v 2.0 innehåller följande nyheter:

- Cimplicity data och OPC UA alarm i Web HMI
- Whitelist för domäner som länkas in i Web HMI
- Grafisk modelleditor 
- Förbättringar i HMI Server Configuration Manager
- Förbättrat trendobjekt

 Web HMI 2.0

GE Web HMI är en HTML5 baserad SCADA/HMI-lösning, baserad på ISA "high performance design principles", som innebär att operatörer kan bli effektivare genom effektivare bildnavigering, enklare tillgång till information samt snabbare analys och åtgärd av larm i sin anläggning. Med GE Web HMI kan företag förenkla sin felsökning och analys och därmed snabbare korrigera fel och brister, vilket medför reducerad kassation och ökad produktivitet.

Integration med Cimplicity 

 • Kommunikationen görs via OPC UA server konfigurering 
 • Bilder utvecklas i CIMPLICITY projekt, med CimEdit
 • Bilderna exporteras från CimEdit, i form av JSON ZIP filer, för vidare import in i Web HMI

Whitelist

 • Med whitelist funktionen kan du skapa en lista med säkra domäner som du kan använda för att ladda webbinnehåll in i Web HMI

Grafisk modelleditor

 • Den grafiska modelleditorn används för att skapa och förändra din anläggningsmodell 
 • Med modelleditorn struktureras modellens objekt, via en grafisk editor

HMI Server Configuration Manager

 • Använd Global Discovery Server för att
  • Upprätta säker kommunikation mellan WEB HMI klienter och CIMPLICITY OPC UA server
  • Generera digitala certifikat för WEB HMI klienter för att skapa en säker anslutning till CIMPLICITY OPC UA server 
 • Konfigurera WEB HMI anslutning till GE Historian
 • Konfigurera loggning och spårning av "Data Distributor" och "Alarm Gateway"

Förbättrat trendobjekt

 • Upp till 20 trendkurvor per objekt 
 • Visar både realtids och historiska värde i trendkurvan
 • Pausa realtidstrendning
 • Visa trender utanför valt hierarkiskt område
 • Välj olika zoomnings område för realtids och historiska trender
 • Visa/dölj signaler och y-axlar i en trendkurva

För mer information ring oss på 040-316955