GE Historian får flera nya funktioner, bland annat förbättrad administrering av användare för Webbtrendningsverktyg och Webadmin klienten.

GE Historian får följande nya funktioner

Historian 7.0 SP4 och SP5:

  • Förbättrad administrering av användare för Webbtrendningsverktyg och Webadmin klienten
  • Automatisk uppdatering av livedata i webbtrendningsverktyget
  • Windows Server 2016 support
  • Utökade funktioner för konfigurering av Wonderware collectorn
  • Förbättrat REST API
  • OSI PI collector
  • UUA LDAP konfigureringsverktyg

 

 Med de två senaste servicepack för Historian 7.0 så förbättras hanteringen av användare för både webbtredningsverktyget och webbadmin klienten. Webbtrendningsklienten får också automatisk uppdatering av livedata som underlättar analys av realtidsdata. 

Historian får ny en ny collector som direkt kan ansluta sig till OSI PI Historian. Detta innebär att man från GE Historian numera kan hämta data från de flesta på marknaden förekommande konkurrerade Historian systemen 

GE Historian förbättrar även möjligheten att hämta över data till andra system genom att förbättra REST API. 

 

  

 

 Bilderna är från Web Trend Klienten samt från Web administratorn