GE Web HMI v 2.1 innehåller följande nyheter:
Support för arrays, manöver av många olika egenskaper så som börvärde, larmgränser mätområde m.m., override av grafikvyer på objektnivå, förbättringar i klienten,

ökad skalbarhet, manövrer och navigering direkt i processbilder. 

GE Digital Web HMI, nästa generations visualiseringsverktyg!

GE Web HMI är en HTML5-webblösning där den modelldrivna strukturen ger operatören större möjlighet att snabbare ta rätt beslut för att optimalt styra och övervaka sin anläggning. Web HMI kan hämta data från olika källor så som OPC, iFIX, Cimplicity och Historian. Med denna lösning kan mer av applikationen automatiskt genereras, vilket sparar utvecklingstid, och minskar risk för felkonfigurering.

 

Vilka är de stora fördelarna?

  • Snabbare responstid tack vare kontextstyrd navigering
  • Reducerad utvecklingstid med den strukturerade anläggningsmodellen och färdiga mallar
  • Reducera tid för administration då det inte krävs någon installation på klientsidan
  • Många olika klientmiljöer kan använda då det endast krävs en HTML5 kompatibel webbläsare

 

För mer information ring oss på 040-316955