Ett av världens mest utbredda och moderna HMI/SCADA-system, iFIX har blivit ännu bättre!

Den nya versionen innehåller många nya och spännande funktioner med ökad produktiviteten genom förbättrat beslutsstöd.

I iFix version 6.0 finns följande nyheter:

Antalet tecken för ”Tag Name” och ”Description” i databasblocken har utökats från 30 till 256 tecken, vilket bl.a. underlättar när man skall läsa upp kompletta strukturer från PLCer och när man har långa taggnamn i sin process.

Med Alarm shelving enligt ISA 18.2 Alarm Management Standard kan man blockera bort onödiga larm under en förutbestämd tid vilket underlättar operatörens jobb så att han endast jobbar med relevanta larm. För att kunna använda denna funktion så flexibelt som möjligt har iFIX VBA utökats med ett antal alarm sheving funktioner och egenskaper som kan användas när man vill göra kundspecifika lösningar.

I iFIX 6.0 har finns nu en OPC UA server. Denna exponerar iFIX databas och alla dess signaler, larm och händelser. Detta medför att externa system med en OPC UA klient enkelt kan få tillgång till iFIX som en datakälla. För att bibehålla hög säkerhet krävs ett godkänt certifikat som antingen är ”self signed” eller som erhålls via Global Discovery Server.

iFIX 6.0

För stora kunder med iFIXinstallationer på många olika ställen har GE utvecklat stöd för multipla domäner. GE har även tagit fram ”Domain caching”, som innebär att man kan man logga in i iFIX även om iFIX inte har anslutning till domänen.

iFIX 6.0
har även med alla SIMar från iFIx 5.9 t.o.m. 1 september.

iFIX 6.0 har även fått stöd för Microsft SQL Server 2017

Med ”Automatic Picture Publishing” exporteras iFIX processbilder enkelt till GE Web HMI. 

Läs mer om iFIX här
För mer information ring oss på 040-316955