Nu finns Novoteks Bokslutskommuniké 2018 tillgänglig för nedladdning. Du hittar våra rapporter under Investor Relations.