Kepware fortsätter med att lägga till funktioner och öka funktionaliteten i sitt användarinterface KEPServerEX Konfigurations API. Konfigurations API’et gör det möjligt att implementera och administrera OPC-servern på ett säkert och effektivt sätt. 

Med KEPServerEX Version 6.7 kan användaren konfigurera datalogger-plug-in och User Manager via konfigurations API.

Detta ger följande fördelar:

  • Förbättrad säkerhet: Systemadministratörer behöver inte längre ge användare åtkomst till konfigurering via Remote Desktop Connection. Dessutom kan systemadministratör använda användarkonfigureringen till att styra att varje användare som har behov av konfigurering endast har åtkomst till utvalda objekt i ett KEPServerEX-projekt.

  • Enklare samarbete: Flera användare kan samtidigt konfigurera KEPServerEX.

  • Förprogrammerade eller Bulk uppdateringar: Avancerade användare kan skapa verktyg för automatisk uppdatering av objekt i Servern.

Konfigurations API’et stödjer nu åtkomst och att ändra inställningar i User Manager. Auktoriserade användare kan nu lägga till, ändra och ta bort användare, grupper och koder från konfigurations API.

Optimerat API för att konfiguration av DataLogger Advanced Plug-in. Vilket gör det möjligt för tredjepartsprogram att göra RESTful-anrop till KEPServerEX för att konfigurera DataLogger. 
 

Microsoft Windows Server 2019 och Windows 10 IoT Enterprise är nu tillagt i listan på understödda operativsystem.

 

Här kan du hitta nyheter och förbättringar för senaste versionen

 

 

 Ladda ner en demoversion av KEPServerEX här