Proficy Historian 8.0 är en industriell databas för insamling, lagring och distribution av process och produktionsdata 

I den nya versionen finns följande nyheter:

Collector uppdateringar 
• Ny Windows MQTT Collector gör det möjligt att logga data från IoT-sensorer och andra system via MQTT.
• Supportar tredjeparts Brokers
• Lägger automatiskt till nya taggar i Historian
• Versionshantering av Collectorerna

Förbättringar i REST API
• REST API kan spåra versionen på collectorerna.
• REST API förbättringar i form av "Query Result", "Write Tag", "Rename Tag"
• Java API

Andra uppdateringar 
• "Common & Shared User Authentication and Authorization (UAA) service". Gör säkerhetshantering och inloggning enklare
• Förenklad installation 

 

Proficy Operations HUB 
• Operations HUB ett trendverktyg i webbmiljö (HTML5)
• Definierar en assetmodell och assosierar Historian taggar till modellen
• Både navigering och analys kan göras utifrån modellen
• Använd Excel för att göra omfattande frågor utifrån Modellen 

 
For mer information vänligen kontakta vår säljsupport