Proficy iFIX - ett av världens mest sålda SCADA/HMI har nu kommit med en ny version 6.1
 Nyheterna i Proficy iFIX 6.1 är följande:

OPC UA klient
Med iFix 6.1 finns nu en OPC UA klient som kan köpas separat. OPC UA klienten kan browsa OPC serverns olika signaler vilket gör det enkelt att få in signaler från olika system. Detta görs med en ny webbaserad konfigurator.
 
• OPC UA discover/browse
• Redundancy Support
• Alias & Group Support

Support för Windows Server 2019 och Windows 10 IOT

Auto-inloggning (SSO) för  Windows domänanvändare
Nu kan både lokala och domänanvändare utnyttja automatisk inloggning i iFix

Nya dynamos för alarm shelving

Gemensam Historian konfigurering

High Performance Dynamos Library 

Prestandaförbättringar i Workspace

För mer info om Proficy iFix SCADA/HMI se här