Nu finns Novoteks Bokslutskommuniké 2019 tillgänglig för nedladdning. Du hittar våra rapporter under Investor Relations.