GE Proficy Historian, en av marknadens bästa databas för insamling, lagring och distribution av tidsorienterad processdata, kommer nu en ny version 

Några av de viktigaste funktionerna i den nya versionen är: 

Remote Collector Management
Reducerar tid för att hantera/konfigurera collectorer som är installerade på fjärruppkopplade system  

Azure IoT Hub Distributor
Skickar data från en Historian Server till Azure IoT Hub

Proficy Historian ETL (Extract, Transmit, Load) Tool
Omfattande filbaserat system för att skicka data mellan två olika Historians, där kontinuerlig nätverkskommunikation saknas. T.ex. båtar som endast får nätverkskommunikation när de anlägger en hamn

Storage of Future Data
Support för att lagra data som är tidsstämplade i framtiden, t.ex data som skall användas för framtida prognoser.  

Multiple-Level Topic Subscription for an MQTT Collector
Man kan nu prenumerera på "multi Level" topics genom att använda wildcard

För mer detaljerad information om v 8.1 läs HÄR.

 

 

Proficy Operations HUB 
• Operations HUB ett trendverktyg i webbmiljö (HTML5)
• Definierar en assetmodell och assosierar Historian taggar till modellen
• Både navigering och analys kan göras utifrån modellen
• Använd Excel för att göra omfattande frågor utifrån Modellen