Vi har glädjen att meddela att Novotek familjen expanderar och det innebär att vi nu även kommer att verka i Schweiz.

Novotek AB

Novotek AB - Nu även i SchweizIgår förvärvades 75 % av aktierna i B+I Automation AG (”B+I”). Resterande 25 % kommer att förvärvas över kommande femårsperiod. I och med förvärvet kommer den samlade kompetensen i Novotek att öka samtidigt som vi kan hjälpa våra kunder på fler geografiska platser.

Bolagen jobbar med samma produkter, leverantörer och branscher vilket gynnar alla våra gemensamma kunder


Läs mer om expansionen i här 


 

 


Önskar du att läsa mer om våra Investor Relations?  Klicka här