Nu finns Novoteks halvårsrapport för 2020 tillgänglig för nedladdning.

Halvårsrapport januari – juni 2020

• Rörelseintäkterna uppgick till 158,2 (150,4) MSEK, varav 76,9 (76,4) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (14,1) MSEK, varav 9,2 (7,2) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK, varav 6,7 (5,5) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,1 (1,0) kronor, varav 0,6 (0,5) under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 159,8 (152,6) MSEK, varav 74,1 (76,8) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,7 (20,0) MSEK, varav 16,0 (2,6) under andra kvartalet.
• Förvärv av B+I Automation AG slutfördes under tredje kvartalet.

Rapporten kan du ladda ner från våra Investor Relations-sidor >>