Bättre utnyttjande av Proficy HMI/SCADA iFIX

Webinar - Bättre utnyttjande av Proficy HMI/SCADA iFIX

Hitta orsaker till störningar i processdata genom att analysera samband mellan larm och data.

Novotek bjuder in till ett 30 minuters webinar som erbjuder ett bättre utnyttjande av Proficy HMI/SCADA iFIX.

Om du har lagrat larm och processdata i Proficy Historian så kan du med hjälp av Novoteks tilläggskomponenter Trendview (Trendverktyg för Historiandata) och Alarm Analysis (Analyserar larm och händelser) enkelt använda Proficy HMI/SCADA iFIX för att analysera hur olika larm ger upphov till störningar i processen.

Under webinaret kommer vi att visa hur Trendview och Alarm Analysis fungerar samt hur du kan använda dom tillsammans för att på ett enkelt sätt kunna se vilka larm som ger upphov till vilka störningar i er process.

Anmäl dig genom att klicka på anmälningsformuläret nedan
Anmälningsformulär

 


Önskar du att läsa mer om Proficy HMI/SCADA iFIX? Klicka här