Nu finns Novoteks delårsrapport för januari – september 2020 tillgänglig för nedladdning.

Delårsrapport januari – september 2020

• Rörelseintäkterna uppgick till 226,2 (216,8) MSEK, varav 68,0 (66,4) under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 22,9 (21,1) MSEK, varav 6,4 (6,9) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 (15,9) MSEK, varav 4,9 (5,4) under tredje kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,6 (1,5) kronor, varav 0,5 (0,5) under tredje kvartalet.
• Orderingången uppgick till 221,6 (205,8) MSEK, varav 61,8 (53,2) under tredje kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,6 (28,4) MSEK, varav 9,9 (8,6) under tredje kvartalet.

Rapporten kan du ladda ner från våra Investor Relations-sidor >>