Läs om fem viktiga principer som kommer att hjälpa ditt företag att bli starkare

Vad skiljer vinnarna från förlorarna

Chefer för tillverkande företag har stått inför ovanliga utmaningar i år då pandemin har vänt upp och ner på mycket av det vi tog för givet

De flesta har upplevt att tillgång och efterfrågan av produkter har förändrats, och det ställer särskilda krav på producenterna som måste få allting att klaffa. Utmaningar som innebär att du måste kritiskt värdera och ta rätt beslut.

Förändringarna visar vem som är bäst på att anpassa sitt företag till den värld vi lever i idag. Det kommer att finnas vinnare och det kommer att finnas förlorare. Men vad skiljer dem åt? Vad gör vinnarna annorlunda? Vem är redo för Industry 4.0? I den här artikeln kan du läsa om fem viktiga principer som kommer att avgöra om ditt företag kommer ut starkare på andra sidan.

De nya vinnarna har en sak gemensamt

En ny typ av vinnare har dykt upp på scenen i och med pandemin. Det är de företag som snabbt reagerar och anpassar sig när omständigheterna förändras. De företag som förstått devisen ”Den starkaste överlever” är de som kommer att gå segrande ur
pandemin och andra snabba förändringar.

De smarta företagen har ändrat agendan och fokuserar nu mer på ”flexibilitet” och mindre på ”effektivitet”. De har insett att flexibilitet är nyckeln till att driva ett lönsamt företag på lång sikt, där allt kan hända - och där de oförberedda och oflexibla företagen ofta misslyckas.

Det handlar om planering!

Vinnarens principer

1. Fullständig översikt hela tiden

Vinnande företag vet exakt vad som händer. Alla resurser är synliga i realtid, oavsett om det är anställda, material, produktionsanläggningar, data etc. Detta innebär att de snabbt kan hantera förändringar i efterfrågan och råvaruförsörjning.

Det är som ett kontrolltorn på en flygplats. Här har flygledare full kontroll över allt som händer. Vad pågår? Vilka plan håller på att landa, vilka håller på att lyfta, finns det några förseningar? Behöver du justera lite för att allt skall flyta på så bra som möjligt?

Poäng:
Ha en komplett, detaljerad och ständigt uppdaterad produktionsplan innehållande alla resurser. Det ger dig tryggheten att enkelt kunna agera för att enkelt få produktionen att flyta på.
”Vet allt, alltid”

2. Planering pågår hela tiden

Vinnande företag ser inte planering som något du gör en gång i veckan. Det pågår hela tiden, för det finns alltid nya förutsättningar att förhålla sig till. Det kan vara nya order, brist på personal, problem med råvaruleveranser, maskinhaverier m.m. - dussintals faktorer kan förändras från timme till timme, och de som inte reagerar snabbt och med en fullständig översikt över konsekvenserna kan snabbt komma på efterkälken.

Poäng:
Se din plan som en ögonblicksbild. Den optimala planen baseras på de förhållande som gäller just nu. När förhållandena ändras måste planen hålla jämna steg.
”Planer är ingenting, planering är allt”

3. Befintliga resurser utnyttjas maximalt

Vinnande företag är mästare på att maximera resursutnyttjandet. De söker efter områden där man kan göra förbättringar som i sin tur ger konkurrensfördelar. Men de är också medvetna om att upprätthålla den vitala balansen mellan effektivitet och flexibilitet. De hamnar inte i situationen där allt planeras så tätt att den minsta avvikelsen får våldsamma konsekvenser någon annanstans i värdekedjan.

Poäng:
Titta noga på vad du redan har innan du investerar i en ny produktionsanläggning eller anställer mer personal. Du kommer vanligtvis att upptäcka att du kan få ut mer av det du redan har.
”Den billigaste extra kapaciteten är den du redan har”

4. Systemen är dina hjälpmedel

Vinnande företag är bra på att använda system. De väljer de system som gör en positiv skillnad och gör dem starkare - och de väljer bort de som inte gör det. Denna princip handlar om att kritiskt titta på sina systemval och våga ersätta de system som fungerar som bromsklossar i vardagen eftersom de är besvärliga, tidskrävande och inte tillräckligt resultatskapande.

Poäng:
Utvärdera. Har du de rätta systemen, eller använder du dem bara för att du är van vid dem?
”Använd de system som stärker verksamheten. Välj bort resten. ”

5. Det finns inte något som heter ”störning”

När produktionsplanen inte stämmer på grund av oväntade förändringar, tänker många av oss automatiskt på den som en ”störning”. Men problemet är inte att saker händer - problemet är att du låter dig bli överraskad av dem. Världen är oförutsägbar, förändringar sker hela tiden, och det bästa är att acceptera dem och se dem som möjligheter.

Poäng:
Acceptera att kunder och leverantörer är oförutsägbara. Ha en inställning och ett tänkesätt som kan hantera förändringar och få ut det mesta.
”Förändringar sker. Få ut det bästa av det. ”

Din vinnande formel

ROB-EX är ett planeringsverktyg som gör det möjligt att planera sin produktion och kontinuerligt justera alla produktionsprocesser så att den går optimalt och effektivt. Det ger besparingar på själva planeringsprocessen, men också på finansiering, materialkostnader och andra poster.

Samtidigt innebär effektivisering att ditt företag stärker sin konkurrenskraft. Du kan leverera snabbare och mer stabilt, och du kan vara mer flexibel eftersom ROB-EX på ett enkelt sätt kan visa resultatet vid omplanering med nya förutsättningar.