Ny version av Proficy Plant Application från GE

En produkt för process och diskret tillverkning Proficy Plant Applications 8.2

Proficy Plant Application 8.2 ny Webbmiljö

Den nya versionen har även ett nya grafiska vyer som visar SPC  (statisktiskt process kontroll)

E-signatur för att enkelt kunna följa och se händelsehistorik

Ny vy för hantering av processorder och BOM  (produktspecifikationer)

Ankomstkontroll med Proficy Plant Application 8.2

  • Generera automatiskt serienummer för mottagna BOM-artiklar
  • Fullt integrerad med ERP-gränssnitt
  • Integrerad med Approval Cockpit App för ytterligare godkännanden och eskalering
  • Automatiskt provtagningssystem för att definiera antalet prover som ska inspekteras och olika provtagningsfrekvens för olika variabler
  • Färgkodning som visar om en produkt är inom specifikation, varning eller kassationsgränser

Proficy Plant Application 8.2 Download