Nu finns Novoteks Bokslutskommuniké januari – december 2020 tillgänglig för nedladdning.

Bokslutskommuniké januari – december 2020

• Rörelseintäkterna uppgick till 319,6 (306,3) MSEK, varav 93,4 (89,5) under fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (34,8) MSEK, varav 14,2 (13,6) under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 28,4 (26,7) MSEK, varav 11,8 (10,7) under fjärde kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,7 (2,5) kronor, varav 1,1 (1,0) under fjärde kvartalet.
• Orderingången uppgick till 348,9 (305,6) MSEK, varav 127,3 (99,8) under fjärde kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49,6 (31,5) MSEK, varav 6,0 (3,1) under fjärde kvartalet.
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2020 om 1,50 (-) kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie.

Rapporten kan du ladda ner från våra Investor Relations-sidor >>