Vi står för stabilitet, trygghet, innovation och engagemang. Efter 35 år i framkant har vi valt att låta det reflekteras i en uppdaterad logotyp och ny grafisk profil.

Novoteks visuella identitet utgår från moderbolaget i Malmö. Samtidigt berörs hela koncernen – 140 medarbetare i åtta länder – av införandet av den nya grafiska profilen.


Ny logotyp

Novotek, som sedan 1986 hjälpt tillverkande företag med industriell digitalisering, har hög igenkänning i branschen.
”Därför har vi bestämt oss för att med varsam hand uppdatera logotyp och övriga grafiska element, säger Camilla Gurell, Chief Marketing Officer på Novotek AB.


Samma röda tråd
Logotypen i sig är sprungen ur ett kreativt samarbete mellan Taberg Media Group och Splitz. För att befintliga kunder även fortsättningsvis ska känna igen sig på företagets olika plattformar, så har man utgått från Novoteks befintliga design och istället förnyat och vänt symbolen utåt och riktat in den mot framtiden. Det har också varit givet att behålla Novoteks röd-svarta palett. Färgskalan genomsyrar både logotyp och övrigt material, och har en hög igenkänningsfaktor.

”Med vår nya profil är vi redo att knyta samman samtliga verksamheter,” fortsätter Camilla. ”En enad front utåt visar att Novotek står på stadig grund och är väl rustad för framtiden.”

Tobias Antius, Chief Executive Officer på Novotek AB: ”Man kan knappast överskatta vikten av en visuell identitet som är specialanpassad till de behov och krav som ställs av dagens digitala kanaler.”


Gemensamt skyltfönster

För Novotek, som har verksamheter i ett stort antal länder, är en enhetlig profil a och o. Camilla menar att det är angeläget för koncernen att enas kring samma skyltfönster.
”Att vara lokala innebär att vi kan hjälpa våra kunder, och fördjupa oss i deras problematik, på ett språk de förstår. Samtidigt är det viktigt att de känner igen Novotek i internationella sammanhang.”


Framtidstro

Skiftet speglar inte bara ett kunnande och en position i teknikens framkant. Det ingjuter kraft och framtidstro i alla som kommer i kontakt med Novotek.
”Genom att ta ett helhetsgrepp om Novoteks visuella identitet, skickar vi positiva signaler till samtliga aktörer; från partners och leverantörer hela vägen till kund,” avslutar Camilla Gurell.


Implementering 2021
I mitten av mars avtäcks företagets nya logotyp, därefter sker en successiv implementering.

Pressmeddelande - Ny grafisk profil för Novotekgruppen