Nu finns Novoteks Delårsrapport januari - mars 2021 tillgänglig för nedladdning.

Delårsrapport januari – mars 2021

• Rörelseintäkterna uppgick till 90,5 (81,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (7,3) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (5,0) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor.
• Orderingången uppgick till 85,4 (85,7) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 (17,7) MSEK.

Rapporten kan du ladda ner från våra Investor Relations-sidor >>