OPC Router 4.25

Den nya versionen innehåller både nya funktioner och en tydligt strukturerad licensportal

  • Ny funktion: "Store & Forward" förhindrar dataförlust om mottagaren inte är tillgänglig eller om databasen inte kan behandla kommandon tillräckligt snabbt.

  • Ny funktion: "Redundans" möjliggör gemensam hantering av två OPC-routrar, så att om den primära OPC-routern slutar att fungera tar den sekundära OPC-routern över alla funktioner helt automatiskt.

  • Ny funktion: "Enterprise +" kombinerar funktioner som dynamiska mallinstanser, utökade meddelandegrupper och anslutning av redundanta delsystem.

  • Den Interna databasen är nu MongoDB: Denna ändring av NoSQL-databasen ger en enorm hastighetsökning i alla områden och tar bort 10 GB-gränsen för databasstorlek.

  • Licensportal online: Den nya portalen ger en översikt över de aktiva OPC Router-licenserna, tillhörande villkor och information om befintliga underhållsavtal.

För den nya OPC Router version 4.25 har mer än 40 funktioner nyligen implementerats eller redigerats, till exempel det nya Zipher-protokollet för Videojet-skrivare, integrationen av PFX-certifikat och möjligheten att göra plug-ins aktiva utan att starta om när du ändrar konfigurationen. Således representerar den här versionen nästa utvecklingssteg för OPC Router som en kommunikations-, datahanterings- och datadistributionsplattfrom.

Önskar du att läsa mer om OPC Router? Klicka här