Industriell IT och automation som säkrar er produktion

Vi levererar, industriella IT, IIOT och automationslösningar baserade på standardprodukter och Novoteks speciallist kompetens. Novoteks fokus ligger på produktion, där vi arbetar inom områden som sträcker sig från tillverkande industri med bl.a. bilindustri, över allmännyttiga produktionsanläggningar som VA och energi, till avancerad petrokemisk och tung processindustri. Vi erbjuder de verktyg som behövs för att designa, styra och optimera era produktionsprocesser. På så sätt hjälper er att stärka ert företags konkurrenskraft och säkra er framgång.

Novotek har funnits i över trettio år och var pionjärer på att använda PC-baserade lösningar inom produktion. Vårt mål är att alltid leverera RÄTT lösning till varje enskild kund inom våra verksamhetsområden. Vi utformar, implementerar, driftsätter och underhåller våra kunders system för produktionsstyrning och övervakning. Detta ger våra kunder maximal förmåga till styrning, optimering och uppföljning av sina produktionsprocesser.

För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden som kan sammanfattas i ordet CARE (Competent Agile Reliable Enthusiastic). Med kompetens, anpassningsförmåga, trovärdighet och engagemang finns de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt samarbete.