Information kring partnerskap

En samlad bild om vad som erbjuds och vilka förutsättningar som behövs för att bli samarbetspartner med Novotek.

Mål

Öka Novoteks produktförsäljning genom partnerskap med Systemintegratörer(SI) som marknadsför Novoteks produkter till sina kunder och är verksamma inom olika branscher och regioner.

Vilka

SI:s med automations och IT kompetens som har erfarenhet från liknande produktområden som Novoteks produktportfölj. Dessa skall även vara verksamma lokalt med en etablerad kundkrets inom Industriell automation. Skall vilja sälja Novoteks produkter med tillhörande tjänster.

Innan en SI blir godkänd som Novotek Solution Partner så görs en analys av företaget enligt en utvärderingsrutin med tillhörande checklista. Detta för att säkerställa att SI:n är ett seriöst företag samt även passar in i vår strategi.

Erbjudande

Beroende på SI storlek, förmåga och kompetensnivå kan vi erbjuda 2 olika nivåer av partnerskap med tillhörande olika licensinnehåll och optioner:

Selected Solution Provider

» Erhåller utvecklingsverktyg enligt nedan licensinnehåll
» Nettopriser på demoutrustning
» Får sälj- och teknisk support
» Finns listade på Novoteks hemsida
» Utbildning av en person
» Rabatt på produkter & utbildningar
» Får leads av Novotek
» Förhandsinformation på Nyheter
» SP dag(ar) med utbildning & info

Premium Solution Provider
Enligt Selected och även inkl.:

» Presentation av företaget på Novoteks hemsida
» Presentera två referensprojekt på Novoteks hemsida
» Utbildning av två personer med certifiering
» Är prioriterad när Novotek väljer NSP

Licensinnehåll

För att ytterligare kunna kategorisera och kunna tillhandahålla produkter och tjänster som passar olika SI:s kan man i sitt Partnerprogram välja 2 olika innehåll licensmässigt. Dessa innehåller olika licensuppsättningar för att kunna passa SI:ns egna strategi och inriktning. Partnern har även möjlighet att välja antal aktiveringar av licenserna i steg 10, 25, 50, 100.

Standard Solution
Standard uppsättning av SCADA / HMI, Webspace & Control,
Workflow, Historian, Historian Analytics & CSense.

Production Management Solution
Standard plus Manufacturing Suite inkluderande
Plant Apps, DataMart & Scheduler

Process Option
Full PPS och PAC8000/SafetyNet Workbench –
används i samband med Standard eller PM (se ovan)

Uppföljning & Utvärdering

Varje Solution Partner tecknar ett 1 års kontrakt som innefattar överenskomna tjänster och rabatter. Rabatter är villkorade mot en motprestation från Partnerns sida på en volym av försäljning. Denna volym följs upp årligen i samband med förlängning av partnerskapet.