Vår personals engagemang och lojalitet har alltid varit av central betydelse för Novotek och en förutsättning för vår framgång. Långa relationer såväl internt som gentemot våra kunder skapar ett förtroende som är nödvändigt för att skapa en vinn-vinn-situation. För att uppnå detta ägnar vi mycket resurser åt personalutveckling. Med individuella utvecklingsplaner visualiserar vi möjligheterna för både personal och ledning.

Novotek's företagskultur sammanfattas av våra kärnvärden som lyder CARE. CARE är en akronym för Competent, Agile, Reliable och Enthusiastic, ord som på ett bra sätt beskriver det klimat vi vill kännetecknas av, både internt och tillsammans med våra kunder.

Competent: Grunden för vårt företag är att vi har kompetens inom alla aspekter av IT och automation för att kunna leverera de tjänster eller lösningar som krävs . Vi har specialister från ERP-anslutningar till konstruktion och elektriska installationer ute i fält.

Agile:
Novotek har sedan start verkat inom områden som industriell IT och automation. Vi började med PC-baserad automation där vi var pionjärer, och har sedan dess haft en ledande position vid introduktionen av MES och produktionsstyrning. Denna har vi för avsikt att behålla, och på så sätt ge våra kunder tillfälle att ligga steget före.

Reliable: Vi lämnar ingen i sticket, varken varandra eller våra kunder. Ansvar, kollektivt såväl som enskilt, är en nödvändighet. Det ger tilltro och skapar arbetsglädje, som i sin tur ökar möjligheterna till goda resultat som gynnar både oss och våra kunder, som ju många gånger lägger de viktigaste delarna av sin produktion i våra händer.

Enthusiastic: Att tycka om och känna engagemang och lust i det man gör, ger energi och leder alltid till bättre lösningar och tjänster. 

Spontanansökan

Du är alltid välkommen att skicka en spontanansökan: 
job@novotek.com

Som student är du välkommen att ansöka om plats för examensarbete:
job@novotek.com