Inom Novotek har vi ständigt fokus på kvalitet och ledningen granskar kontinuerligt vårt verksamhetssystem. För att säkerställa att arbetet fungerar och att vi fullföljer kraven i ISO 9001:2008 granskas vår verksamhet årligen av DNV.

I verksamhetssystem finns Novoteks gemensamma arbetsmetodik för genomförande av projekt och uppdrag till gängligt för samtliga medarbetare på alla kontor.

Vårt gemensamma arbetssätt resulterar i en ökad effektivitet och optimalt genomförande av våra projekt och uppdrag.