Novotek tillhandahåller tekniska lösningar, tjänster och produkter inom områdena industriell IT och automation.

När det gäller kvalitet är vårt fokus:

  • Spetskompetens inom vår produktportfölj
  • Support och service inom vår produktportfölj
  • Eleganta, innovativa och driftsäkra lösningar

När det gäller miljö är vårt fokus

  • Personaltransporter
  • Produkter och lösningar som minskar kunders miljöpåverkan

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.