I en allt mer komplicerad och konkurrensutsatt värld är det av största vikt att våra kunder får maximalt utbyte av sina investeringar. Med Novotek/GE produkter och våra kompetenta Solution Providers på nära håll kan vi uppnå detta.

Syftet med Novoteks Solution Provider är att via kompetenta, engagerade och lojala systemintegratörer erbjuda slutkunder en tekniskt och kommersiell attraktiv lösning med Novoteks/GE marknadsledande produktportfölj.

 
Därför ska du bli partner med Novotek

Novotek har mer än 30 års erfarenhet med att leverera produkter och lösningar inom automation och industriell IT/ERP. Novoteks produktportfölj består av produkter utvecklade av General Electric Intelligent Plattforms och Novotek. Produktportföljen täcker allt från små PLC till stora redundanta reglersystem. Från ett enkelt HMI till stora distribuerade SCADA-system med Historian, MES- funktioner, automatisering av manuella arbetsflöden (workflow), planering samt koppling till ERP.  En annan viktig del i partnerprogrammet är att underlätta samarbetet mellan parterna.

 
Utbildad personal

Att upprätthålla en hög kompetensnivå på våra produkter är en förutsättning för att kunna leverera rätt lösning för varje kunds unika problemställning. Med rätt utbilningsnivå kan våra slutkunder känna sig trygga att få en lösning från våra system integratörer.