Produkter

Vi väljer med omsorg de produkter vi säljer. De ska vara "bäst i klassen". Det är av central betydelse för oss eftersom vi alltid garanterar kvaliteten på den lösning som slutligen når kunden.

Vi är idag distributörer för GE Intelligent Platforms, i Norden, Storbritannien, Schweiz och Benelux. Utöver detta är vi distributörer för flera andra mjukvaru- och hårdvaruföretag i samma region, allt för att säkerställa produkter till våra kunder.

Klicka vid de olika produktgrupperna till vänster för att visa de olika produktfamiljer som vi representerar.