För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har Novotek utvecklat  komponenter till operatörssystemet iFIX och Proficy Historian. Novotek Components är moduler med extra funktionalitet förpackade som komponenter. Våra komponenter definieras efter slutanvändarens behov och utvecklas för att passa stora kundgrupper. Under Produktinformation finns faktablad på våra komponenter. För några av dessa produkter finns dessutom demoversioner tillgängliga. Kontakta vår säljorganisation eller sänd ett e-post till info@novotek.se för att få mer information.

Novotek Components till Proficy iFIX

 • Novotek Alarm Control -  grupperar iFIX-larm och aktiveras/inaktiveras med ett musklick.
 • Novotek Alarm Stats - analyserar larmhistorik från iFIX.
 • Novotek Messenger - sprider iFIX-larm till externa enheter via e-post, fax, GSM etc.
 • Novotek SMS Direct Control - en separat modul för Messenger som sprider larm via GSM-modem och medger parameterstyrning, kvittering av larm och rapportering av värden via SMS.
 • Novotek Runtime - beräknar körtider för objekt.
 • DUSiFIX  - integrerar IDUS underhållssystem och iFIX.
 • Novotek Visual Time Channels - Grafisk och flexibel komponent för tidkanaler till Proficy iFIX och OPC Servers.
 • Novotek SmartKvit - ta kontroll över dina SMS-larm.

Novotek Components till Proficy Historian

 • Novotek Alarm Analysis - analyserar larm och händelser som lagrats i Historian.
 • Novotek File Collect Converter - omformaterar automatiskt textfiler för Historian File Collector import.
 • Report Plus - flexibla rapporter med historiska data direkt i webbläsaren.
 • Novotek Trend View - avancerad trendvisning för Historian data.
 • Novotek OPC HDA - Novotek har utvecklat en OPC HDA server med förmågan att visa information från Proficy Historian genom det standardiserade OPC HDA gränssnittet. Kontakta Novotek för information om hur detta blir tillgängligt för dig.

 

Mer information

Identifiera problemområden med Novotek Alarm Analysis
Om du stöter på problem med att identifiera vilka alarm som förekommer oftast eller orsakar flest störningar. Eller om du vill rapportera hur många och vilka alarm som medges i vissa områden, kan  Novotek Alarm Analysis ActiveX komponenten hjälpa dig.
Ladda ner faktabladet »

Produktinformation