De kritiska egenskaper som tillverkarna söker för sin batch-hantering är säkerhet, flexibilitet och enkel användning. Och detta är precis vad Proficy Batch Execution (tidigare iBatch) erbjuder, plus många andra egenskaper som hjälper dig att reducera kostnader, höja kvaliteten och förbättra lönsamheten. Ett lättanvänt grafiskt gränssnitt kombinerat med kraftfulla övervaknings- och kontrollfunktioner avsedda att följa specifika FDA-direktiv som 21 CFR part 11.  

Fördelar

  • Förbättra effektiviteten i produktionen
  • Följ direktiv och reglementen
  • Kortare tid till marknaden
  • Reducera kostnader med kort återbetalningstid för investering 
  • Flexibla klientalternativ
  • Aktiv journalföring
  • Modulering enligt S88 
  • Branschens första "Soft Phase" lösning för faslogik