Ta din Proficy iFix till nästa nivå med Proficy Cause+

Få hjälp att snabbt ta rätt beslut genom att omvandla din historiska data till värdefull information i realtid med Cause+. Cause+ hjälper dina operatörer, ingenjörer och underhållspersonal att bli mer produktiva genom att automatiskt och i realtid hitta orsaker till processvariation via Proficy iFix.

Du kan till och med använda Proficy Cause+ för att förutse kommande larm och processvariationer med hjälp av tidigare historiska händelser. Genom att agera innan problemen har uppstått, proaktivt istället för reaktivt, kan batcher räddas, driftstopp undvikas och utbytet ökas.

Proficy Cause + gör det möjligt för produktionsingenjörer och processpecialister att i realtid titta på orsaker till avvikelser i produktionsprocessen. Proficy Cause+ ger operatörerna en djupare processkunskap med hjälp av användarvänlig grafik och skräddarsydda meddelanden för korrigering av olika typer av processtillstånd.

Proficy Cause+

Proficy Cause+ innehåller en offlinedel, för insamling, visualisering, uppskattning av tidsförskjuningar, korrelationsanalys, definition av scenarion och simulering av varje scenario. Realtidsdelen innehåller det specifika gränssnittet till Proficy iFix som möjliggör en "Intelligent iFix" som baserat på historiska händelser hjälper operatörerna att förbättra kvaliteten och utbytet i processen.

Låt Proficy Cause+ omvandla din historiska processdata till information och råd som hjälper dina operatörer i realtid.