För att bibehålla sin konkurrenskraft måste företagen se till att deras automationssystem fungerar säkert och effektivt. Proficy Change Management används till versionshantering av mjukvara och styrutrustning. Den säkerställer att rätt version används i styrsystem och att operatörer använder rätt versioner av mjukvara. Den spårar förändringar och är därmed värdefull i samband med felsökning. Den har automatisk backuphantering. Proficy Change Mangement uppfyller gällande lagstiftning och regelverk, såsom 21 CFR Part 11. Tack vare det centrala lagrings- och klientserversystemet, har all information om anläggningen en back-up. Du kan alltså vara säker på att systemet fungerar problemfritt och säkert.

 Proficy Change Management

Fördelar

  • Ökad tillgänglig tid för anläggningen
  • Förbättrade utvecklingsprocess med versionshantering och förändringslogg
  • Lägre kostnader för utveckling och underhåll
  • Förbättrad säkerhet och efterlevnad av föreskrifter
  • Skydd av nyckelinformation
  • Snabb återstart vid haveri med säkra backuper

Mer information

Proficy iFIX omfattar Change Management funktionalitet

Om du har ett Proficy Change Management system, kan du använda det i Proficy iFIX från v4.0. Se till att du får en komplett ändringslogg i bilder, etc.  
Läs mer »