Proficy CSense

Det kraftfulla analyssystem

 

 

Optimera din produktion med en 5-i-1 analysfunktion som förutser tillgångar och processprestanda

Proficy CSense från GE Digital använder AI och Machine learning för att hjälpa processingenjörer att kombinera data mellan industriella datakällor. Produkten gör att de snabbt kan identifiera problem, upptäcka orsaker, förutsäga prestanda och automatisera åtgärder för att kontinuerligt få en förbättrad kvalitet, ökad användning, produktivitet och leverans av verksamheter.

Proficy CSense har unikt tillhandahållit fem analysfunktioner i ett paket och har hjälpt organisationer runt om i världen att sänka kostnaderna genom att förvandla rådata till snabbt affärsvärde. Ingenjörer och datavetare kan analysera, övervaka, förutsäga, simulera och optimera och kontrollera värden i realtid genom Proficy CSense.

Dessutom tillhandahåller Proficy CSense möjligheter att komprimera historisk data och snabbt utveckla, testa och distribuera enkla beräkningar, ge analyser och optimerings- och kontroll lösningar för att minska variationen och förbättra operationerna.

Fördelar med Proficy CSense

 

 Minska processvariabiliteten Kombinera data och använd analyser och Machine learning för att förbättra parocessvariabiliteten

 

Minskar processvariabiliteten
Kombinerar data och använder analyser och Machine learning för att förbättra processvariabiliteten
Troubleshooting Använd data för att snabbt felsöka orsakerna  till tillgångar och processprestanda

 

Troubleshooting
Använder data för att snabbt felsöka orsakerna till tillgångar och processprestanda

Öka teknisk produktivitet Proficy CSenses visuella analys påskyndar  problemdetektering och förbättrar effektiviteten

 

Ökar teknisk produktivitet
Proficy CSenses visuella analys påskyndar problemdetektering och förbättrar effektiviteten
Optimera driften Övervaka, säkerställa hälsa och prestanda för baslager PID-kontroll

 

Optimerar driften
Övervakar, säkerställer kvalitén och prestandan för PID-regulatorer

Optimera med en tvillingprocess Få ny insikt från industridata för att maximera  avkastningen på tillgångarna

 

Optimerar med en tvillingprocess
Ger ny insikt från industridatan för att maximera avkastningen på tillgångarna
Förbättra dataintegriteten Validera och rengör rå sensordata vid källan för att säkerställa integriteten hos nedströmssystem

 

Förbättrar dataintegriteten
Validerar och rengör råsensordata vid källan för att säkerställa integriteten hos nedströmssystem

Downloads

Proficy CSense 7.0 Datasheet