Proficy Historian Analysis

Förbättra effektivitet, produktionshantering och kvalitet med en beprövad, modulär MES för process med mixad tillverkning

Som flera av Proficy modulerna visas också PHA i Proficy Vision klienten (se nedan). Detta betyder att data också kan ses i samband med en anläggningsmodell.

Proficy Historian Analysis

Trending

Med enkel "drag'n drop" får du snabbt en överblick och kan visa data i tidsbaserad trend, XY plot etc. Du kan enkelt komponera en informationsvy med en blandning av olika diagram, text, etc. och spara denna som en favorit, som senare kan tas fram. Det är också enkelt att dela en sådan favorit med dina kollegor. Även om PHA är enkel att använda, kan du även utföra mer avancerade analyser bland annat med filtreringsmöjligheter. Till exempel, kan du välja att bara se vad temperaturen har varit i en tank när nivån har överskridit en tröskel eller när en pump har varit aktiv. Ett trend diagram kan innehålla många pennor/taggar och det är också möjligt att ha många trendkurvor i en och samma bild.

Alarm och händelseanalys

Med Proficy Historian Analysis, har du full tillgång till och överblick över alla aktiva och historiska alarm och händelser i Proficy Historian (OPC Alarm & Events). Allt visas i en översikt i en alarmviewer där du enkelt kan filtrera, sortera och lägga till kommentarer eller notiser. Om en händelse upptäcks kan larm också skapas manuellt. Dessutom kan man analysera de signaler/KPI, som är relaterade till larmet!

När Historian Analysis är kopplat till Proficy Historian, kan alla dina process- och produktionsdata visas i detta verktyg. Det har aldrig varit enklare!

Proficy Historian Analysis 6.0

Nyheter:
• Är omgjord i HTML5 vilket innebär att det endast krävs en standard webbrowser utan någon plugin
• Realtidsberäkningar: med ett Phyton bibliotek av beräkningsfunktioner kan man utifrån loggad data göra egna beräkningar. Med ett enkelt gränssnitt kan man använda en eller flera signaler för att skapa ett nytt värde
• Med den inbyggda printfunktionen kan man skapa enkla PDF-rapporter