Proficy Historian - snabb och enkel insamling, arkivering och spridning av data

Att skapa ett informationssystem för företagets tillverkning är ett viktigt steg mot att bygga en effektivare och mer produktiv verksamhet. Proficy Historian (tidigare iHistorian) erbjuder en robust och effektiv informationshantering för hela anläggningen. Programmet svarar för snabb och enkel insamling, arkivering och spridning av stora volymer av information från anläggningsgolvet i realtid. Historian kan läsa alla typer av processdata, och skapar ett fönster till dina tillverkningsoperationer med all viktiga mätdata.

GE Proficy Historian
Fördelar           

 • Obegränsat antal insamlingspunkter
 • Datainsamling på millisekundsnivå
 • Avancerad datakompression
 • Flera tidzoner
 • Full integration med iFIX
 • Administration med tunn klient i Webläsare
 • Excel Add-in
 • Skapad för 21 CFR part 11
 • Enkel konfiguration
 • Dataåtkomst via SQL 
 • Access till öppet arkiv
 • Feltolerant arkitektur
 • Calculation Collector och Server-till-Server Collector 

 

Proficy Historian 7.0

Enklare och snabbare installation, inbyggt trendverktyg, koppling till GE's IoT plattform Predix och Big Data lösningar. 

 • Mindre "footprint" - Enklare och snabbare installation 
 • Uppdaterad säkerhet 
 • Inbyggd HTML5 baserad administrationsklient – även för Standard Edition
 • Inbyggd HTML5 baserad trendklient (enklare variant av Historian Analysis) 
 • REST API för integration av tredjeparts klienter och IoT verktyg
 • Uppdaterat Kollektor Toolkit
 • OPC UA Linux kollektor
 • Support for nyare Windows OS
 • Historian Server and 64-bit support

 

Proficy Historian 6.0

Proficy Historian 6.0 innehåller Spegling av lagrad data från flera noder, vilket ökar datasäkerheten och ger följande fördelar:

• Alla noder är aktiva med automatisk överkoppling från primärnod till sekundärnod vid haveri
• Hög tillgänglighet och snabbare läsning av data tack vare att läsning sker från flera noder samtidigt
• Lagrad data är redundant i och med att det lagras på flera noder och dessa är fristående

Ny webbaserad administrator integrerad i Proficy Vision (=informationsportal för webbinnehåll):

• Bättre översikt av hela systemets status
  - Visning av vilka Proficy Historian Servrar som är anslutna
  - Visning av status på de olika kollektorerna
  - Visning av de 5 mest belastade klienterna i systemet
• Överordnad konfigurering vilket hjälper dig att konfigurera speglade noder, taggar, kollektorer, datalagring och arkivhantering

Skriv egna formler direkt i kollektorerna med programmeringsspråket Phyton
”Python Expression Tags” används i de fall då du inte vill spara råvärden utan bara vill lagra de beräknade värdena. Man använder medföljande Excel Add-in för att skapa formlerna och fil-kollektorn för att importera dem in i Historian.

Följande kollektorer stöder  ”Python Expression Tags”:
• Simulation Collektor
• iFix Collektor
• OPC Collektor
• OSI PI collector
• Windows Performance Collector

Andra nyheter i Historan 6.0 är 64 bitars support för Collector toolkit, Predixbaserat REST API och Rest Services och Förbättringar i OSI PI Collectorn, för att bättre kunna hämta data från OSI PI Historian.

Förbättringar i Excel Add-in:
• Relativ tidsupport, du kan nu göra frågor och använda namngivna tider som ”now”, ”today”, ”yesterday”  etc.
• Bättre felhanering av taggar t.ex tomma celler m.m.
• Ändra flera taggar i en fråga

 

 

Mer information

Använd NovotekTrendView för att visa Proficy Historian data i de klientverktyg som du föredrar

NovotekTrendView väljs för mycket snabb hämtning och visning av data, dess flexibla taggrupper, namngivna tider och möjligheten att använda olika diagramlayouter. NovotekTrendView kan bäddas in i en valfri ActiveX miljö, t. ex. Proficy iFIX, Excel eller MS Explorer.
Ladda ner faktabladet »

Novotek TrendView in Excel