Den mest kompletta HMI/SCADA lösningen
Proficy iFIX är en HMI/SCADA produkt från GE Intelligent Platforms familj av programvaror för industriell automation. Proficy HMI/SCADA iFIX samlar in och levererar på ett ögonblick kritiskt information till operatörer och chefer i hela organisationen, och presenterar data i grafiska format som är enkla att förstå. Med Proficy HMI/SCADA iFIX, kan användaren fatta snabbare och effektivare beslut för verksamhet och produktion. Idag används Proficy HMI/SCADA iFIX inom praktiskt taget alla branscher över hela världen, som till exempel diskret/processtillverkning, förpackningsindustri, olje- och gasproduktion, kemisk och läkemedelsindustri, Fastighet och energi.

Med Novoteks nya bildstruktur fortsätter Proficy HMI/SCADA iFix att vara den mest moderna HMI/SCADA programvaran på marknaden. Utformningen matchar den som numera finns i Windows 10 d.v.s. en renare och mer stram layout.

Screen_Boiler_iFIX


Genom att visa trender i trendkomponenten Trendview, och samtidigt visa larm under samma tidsperiod i larmkomponenten alarm analysis, erhåller man ett mycket kraftfullt felsökningsverktyg genom iFix HMI SCADA programvara.

Proficy HMI SCADA iFix moderna gränssnitt gör det möjlighet att uppnå
"High performance HMI"

Nedan visar Proficy HMI SCADA iFix ett exempel på en High performance HMI fastighetsbild där man får mycket bra översikt över många olika delar som skall övervakas.

Konvertering av Citect HMI SCADA till Proficy HMI SCADA iFix 
Som ett steg för att underlätta konvertering av Citect HMI/SCADA till Proficy HMI SCADA iFix  har Novotek har tagit fram ett konverteringsprogram. Konverteringsprogrammet konverterar både Citect databas till iFix databas, men även Citect bilder konverteras till iFix. Alla objekt och skript kan inte konverteras, men en stor del av arbetet kan undvikas genom att använda konverteringsverktyget.

                               Citect                                                               iFIX

 

Nyheterna i Proficy HMI SCADA iFix ver 5.8:

 • Uppdaterad skalning av bilderna för olika format, ex. 4:3, 16:9 16:10
 • Olika skärmupplösning ex. 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050
 • Snabbare uppdatering av bildgrafiken
 • Stöd för MS senaste operativsystem Windows 7 embedded, Windows8, Windows 2012 Server och SQL server 2012
 • Förbättrad redundans
 • 256 bit AES krypterade lösenord
 • Förbättrad integration med SOA, vilket ger möjlighet att assosiera iFix taggar och alarm till en utrustningsmodell i SOA
 • Enklare att integrera “Standard Operating Procedures” i iFixbilder
 • Förbättrad Webspace-hantering
 • IFix iClient kan nu köras i en Windows 8-platta
 • Med iFix följer det nu med en Historian med 2500 taggar och 200 dagars buffert samt en obegränsad lagring av 100/500/1000 taggar, allt beroende av storlek på SCADA-nod


En säker investering, designad för framtiden
Proficy HMI SCADA iFIX är en intelligent investering, eftersom den bygger på öppen industristandard från Microsoft, inklusive .Net, HTML5, Windows, SQL Server, OPC DA och OPC AE.
Med Proficy HMI SCADA iFIX har du tillgång till:

 • Avancerad klient/server-arkitektur och flexibel I/O som uppmuntrar till stegvis implementering
 • Sömlös integration med andra applikationer som tjänar alla nivåer av organisationen
 • Utväxla information i realtid med användare över hela koncernen
 • Utveckla tillämpningen on-line, utan att behöva stänga av operationer eller ladda om
 • Integrera till andra kraftfulla Proficy-produkter som TAK/OEE, spårbarhet, produktionsanalys, etc.
 • Integrera med IDUS-underhållssystem
 • Anslut verkstadsgolvets system till produktionssystem (MES) och affärssystem (ERP)
 • Skydda dina investeringar i befintliga hårdvaru- och mjukvarusystem
 • Fatta snabbare, effektivare och intelligentare beslut
 

Egenskaper och funktioner hos Proficy iFIX HMI SCADA
Proficy HMI SCADA iFIX erbjuder alla de verktyg som du behöver för att bygga en komplett HMI SCADA-lösning.

Exempel på egenskaper och funktioner är: 
 • Process visualisering
 • Realtids- och historisk trending
 • Övervakning
 • Datainsamling och hantering
 • Omfattande rapportering
 • Larmhantering
 • Individuell användarbaserad säkerhet
 • Nätverk
 • Grafiska dynamoverktyg
 • Planläggning baserad på händelser
 • iFIX Historian eller Proficy Historian (tillval)
 • OLE för Process Control (OPC) Support
 • ActiveX Control Support
 • VEctoriserad objektorienterad grafik
 • Secure Containment för ActiveX Controls
 • Embedded Visual Basic for Applications (VBA)
 • FIX Desktop för integration av FIX-applikationer
 • iClientTS för Terminal Services och kopplingar till "tunna klienter" 
 • Avancerade 21 CFR Part 11 möjligheter för reglerade branscher

 

Mer information

Integrera IDUS underhåll med Proficy HMI SCADA iFIX

1169024885_dusifix.gif

Genom att använda Novotek komponenten DUSiFIX kan du integrera HMI/SCADA med IDUS underhåll direkt i iFIX bilder. Det är lika enkelt som ett musklick att framställa arbetsorder, leta efter reservdelar eller se efter när underhåll har planerats för ditt problemområde. 
Läs mer här