Proficy Mobile

Informationssystem

Det råder inget tvivel om att vi använder allt fler mobilia och intelligenta enheter i vårt dagliga arbete. Vår nya mobilapp Proficy Mobile, för både iPad och Android, ger dig tillgång till hela ditt industriella IT så som Proficy iFix, Proficy Historian och andra informationskällor. Nu har den dessutom utökats med mobila anteckningar som kopplas till anläggningstillgångar och förutom text kan innehålla aktuella nyckeltal och bilder, både live via en webkamera eller från ett bibliotek. De mobila anteckningarna kan också ges prioritet för att se till att de viktigaste åtgärderna utförs först.

Fördelar

  • Bättre överblick
  • Enkel och intuitiv navigering
  • GPS-användning för att ge dig exakt den information som är relevant för din fysiska plats
  • Minska kostnaderna genom att kunna få tillgång till information var du än är
  • Rollbaserad - fatta beslut i realtid på de ämnen som du är ansvarig
  • Underlättar samarbete mellan olika skift med hjälp av mobila anteckningar
  • Bra anslutningsmöjligheter säkerställer tillgången till uppgifter från all din utrustning
  • Dra nytta av den installerade basen av industriell IT-utrustning
  • Användbarhet genom att använda öppna standarder

 

Proficy Mobile

Proficy Mobile 2.0

I den senaste versionen av Proficy Mobile 2.0 har det tillkommit en hel del nyheter, bland annat:
• Stöd för Iphone och Android smartphones
• Förbättringar i navigationen
• Mer och förbättrad hantering av nyckeltal
• Scorecards
• Analytics/Reasoners

 

IOS & Android stöd
Från att varit begränsad till PC och surfplattor kan nu även Iphone och android telefoner användas som klienter för Proficy Mobile.

 

 

Förbättringar i navigeringen
För att förbättra navigering i Proficy Mobile har vi lagt till en radial meny i vänstra hörnet för att browsa och välja ”assets”. Även i nederkant har det blivit en ny radial meny med två nivåer; en för applikationer så som HMI, Plant Applications m.m. och en som innehåller filter och trendkurvor.

 

 

Scorecards 
Med scorcards får du bättre kunskap och uppmärksamhet i realtid om hur din anläggning fungerar. I scorecardet visas affärsmål och verkligt utfall i realtid, och därför kan du fortare och bättre ta beslut om vilka förändringar som måste göras för att så snabbt som möjligt kunna uppfylla dina mål.


Analytics/Reasoners
Analytics/Reasoners är funktioner man använder för att tidigt kunna varna och larma för eventuella problem och fel som kommer att uppstå i din anläggning om du inte vidtar åtgärder. Funktionen bygger på analys av historisk data, där du kan se samband av händelser som orsakar fel och problem i din anläggning.

Proficy Mobile

 

KPI-analys med Proficy Mobile App

Genom att använda surfplattor och mobiler kan alla anställda få tillgång till uppgifter när som helst - var som helst. 

Downloads

Proficy Mobile

Proficy Mobile in water treatment